top of page
IMG_3018.jpg
CENNIK
INTEGRACJA SENSORYCZNA 
Agnieszka Sobańska

DIAGNOZA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ  (3 SPOTKANIA)               480 PLN

TERAPIA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ                                                   160 PLN

KONSULTACJA Z ZAKRESU INTEGRACJI SENSORYCZNEJ                 160 PLN

Sylwia Engel

TERAPIA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ                                                   160 PLN

KONSULTACJA Z ZAKRESU INTEGRACJI SENSORYCZNEJ                 160 PLN

Monika Piela-Chudzińska

TERAPIA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ                                                   160 PLN

KONSULTACJA Z ZAKRESU INTEGRACJI SENSORYCZNEJ                 160 PLN

NEUROLOGOPEDIA
Monika Gęga

KONSULTACJA | PIERWSZA WIZYTA ( 60 MINUT)                                  190 PLN

STAŁA TERAPIA LOGOPEDYCZNA ( 30 MINUT)                                        70 PLN

STAŁA TERAPIA LOGOPEDYCZNA ( 60 MINUT)                                       140 PLN

 

Cennik leczenia zaburzeń motorycznych jamy ustnej systemem MFS:

KONSULTACJA | PIERWSZA WIZYTA (60 MINUT)                                   190 PLN

WIZYTA KONTROLNA (30 MINUT)                                                               150 PLN

 

MIOTERAPIA/KOREKTA ODDYCHANIA+STYMULATOR NOSOWY     300 PLN

MIOTERAPIA/NIEKOMPETENCJA WARG+STYMULATOR UST             150 PLN

MIOTERAPIA/LECZENIE ZGRYZU OTWARTEGO                                     170 PLN

MIOTERAPIA/STYMULATOR ODCIĄŻAJĄCY                                            300 PLN

LECZENIE ZGRYZU GŁĘBOKIEGO, TYŁOZGRYZU                                 300 PLN

WYDANIE OPINII                                                                                              80 PLN

Paulina Duc

KONSULTACJA | PIERWSZA WIZYTA ( 60 MINUT)                                  170 PLN

STAŁA TERAPIA LOGOPEDYCZNA ( 60 MINUT)                                       130 PLN

WYDANIE OPINII                                                                                              80 PLN

LOGOPEDIA
Aleksandra Dudzik

KONSULTACJA | PIERWSZA WIZYTA ( 60 MINUT)                                  160 PLN

STAŁA TERAPIA LOGOPEDYCZNA ( 60 MINUT)                                       120 PLN

WYDANIE OPINII                                                                                              80 PLN

NEUROPSYCHOLOGIA
 
Krystyna Buszman
DIAGNOZA NEUROPSYCHOLOGICZNA
PIERWSZE SPOTKANIE ONLINE (WYWIAD Z SAMYM RODZICEM)      250 PLN
W ZALEŻNOŚCI OD POTRZEB I ZGŁASZANEGO PROBLEMU
JEDNO LUB DWA SPOTKANIA STACJONARNE:
JEDNO SPOTKANIE  
+ WYDANIE OPINII Z WYNIKAMI BADAŃ I WNIOSKAMI                   350 PLN
DWA SPOTKANIA 
+ WYDANIE OPINII Z WYNIKAMI BADAŃ I WNIOSKAMI                   550 PLN
TRENING SŁUCHOWY METODĄ JOHANSENA® - Johansen IAS
+ Badanie przetwarzania słuchowego przed pierwszą płytą obejmuje: Badanie audiometryczne jedno- i obu uszne, Badanie lateralizacji, test dychotyczny                                                                                                  350 PLN
+ Badanie przed kolejną płytą                                                                 300 PLN
+ Płyta indywidualna                                                                                  250 PLN
+ Płyta standard                                                                                           200 PLN
TRENING SŁUCHOWY SSP Safe and Sound Protocol®
+ Trening SSP wraz z badaniami poprzedzającymi                          2000 PLN
+ Trening SSP badania we własnym zakresie                                      1750 PLN
+ Trening SSP badania we własnym zakresie oraz Diagnoza SI
wykonywana w Małej Bazie                                                                      1500 PLN
PSYCHOLOGIA
Alina Kuchejda
KONSULTACJA PSYCHOLOGICZNA                                                          190 PLN

TERAPIA PSYCHOLOGICZNA                                                                      160 PLN

WYDANIE OPINII                                                                                              80 PLN

FIZJOTERAPIA
Paulina Gruszka

KONSULTACJA FIZJOTERAPEUTYCZNA Z INSTRUKTAŻEM               180 PLN  TERAPIA DZIECI I NIEMOWLĄT (NDT BOBATH)                                    180 PLN 

WYDANIE OPINII                                                                                              80 PLN

TERAPIA MANUALNA TECHNIKĄ BOWENA
Klarysa Nikiel

TERAPIA DOROŚLI                                                                                          180 PLN

                  OD 4 ZABIEGU                                                                               160 PLN

TERAPIA DZIECKO ( OD 1 DO 13 LAT)                                                         160 PLN

                  OD 4 ZABIEGU                                                                               140 PLN

TERPIA NIEMOWLĄT                                                                                      120 PLN

TERAPIA DWOJE DOROSŁYCH JEDNOCZEŚNIE                                   280 PLN

TERPAIA DWOJE DZIECI JEDNOCZEŚNIE                                               240 PLN

TERAPIA RODZIC + DZIECKO                                                                      260 PLN

bottom of page