top of page
Szkolenie Integracja Bilateralna

INTEGRACJA BILATERALNA - PROGRAM SZKOLNY

Prowadzący: Agnieszka M. Samuś

 

Czas trwania szkolenia: 2 dni

Terminy szkolenia:

18.11.2023 - od godziny 10:00 do godziny 17:00

19.11.2023 - od godziny  9:00 do godziny 17:00

(16 godzin dydaktycznych)

Koszt uczestnictwa:  750,00 zł

Miejsce szkolenia:

Mała Baza

Kopernika 67

34-300 Żywiec

Dla kogo skierowane jest szkolenie?

• nauczycieli wychowania przedszkolnego,

• nauczycieli nauczania zintegrowanego,

• pedagogów wspierających, specjalistów terapii pedagogicznej,

• nauczycieli wychowania fizycznego,

• terapeutów integracji sensorycznej,

• psychologów,

• logopedów

• oraz wszystkich osób pracujących z dziećmi, które mają problemy z: zaburzeniami procesów integracji sensorycznej, nadpobudliwością psychoruchową i trudnościami szkolnymi.

CO TO JEST BILATERALNA INTEGRACJA (BI)?

Bilateralna integracja – to współpraca i koordynacja – w czasie, kiedy jakiś określony ruch jest wykonywany przez jedną stronę ciała niezależnie od ruchów drugiej strony, oraz zdolność koordynacji obydwu części ciała podczas wykonywania wielu sekwencji ruchów.

Czynnościami wymagającej takiej współpracy są np. cięcie nożyczkami, łapanie piłki, szycie, wiązanie butów, itp.

Program bilateralnej integracji (BI) został stworzony przez Sheile Dobie OBE (Wielka Brytania – Szkocja). Jest to program ćwiczeń, który zachęca mózg do bardziej efektywnego i szybszego przetwarzania bodźców, ponieważ ruch jest podstawą wszystkich procesów uczenia się. Dzieci uczą się poznawać nie tylko prawidłowe wzorce ruchowe, ale również odnajdywać położenie swojego ciała w przestrzeni. Cechą charakterystyczną tego programu ćwiczeń jest hamowanie nieprawidłowych aktywności i wprowadzanie w ich miejsce prawidłowych wzorców ruchowych. Jego zadaniem jest stworzenie fundamentów, na których będziemy budować nową, jakość.

Co nam daje bilateralna integracja:

• Świadomość swojego ciała / gdzie się zaczynam, a gdzie kończę/ i schemat ciała, orientację w przestrzeni

• Poprawia równowagę i kontrolę postawy

• Wpływa na współpracę między półkulami

• Poprawia współpracę części ciała w płaszczyznach góra/dół, lewo/prawo, przód / tył

• Poprawia się pamięć sekwencyjna i planowanie ruchu (motoryki dużej, małej i oralnej)

• Automatyzację ruchów

• Wielozadaniowość jest znacznie łatwiejsza

BI JEST DOSKONAŁYM UZUPEŁNIENIEM RÓŻNYCH TERAPII RUCHOWYCH NP. INTEGRACJI SENSORYCZNEJ, INTEGRACJI ODRUCHÓW, TERAPII PEDAGOGICZNEJ CZY LOGOPEDYCZNEJ.

„Program Bilateralnej Integracji dla Szkół” jest najnowszą zdobyczą trwającego projektu rozwoju Integracji Bilateralnej. W procesie uczenia się nasze ciała wymagają jakiejś formy ruchu, aby zaprezentować, w jaki sposób mózg przetworzył daną sytuację. Czytanie wymaga płynnych ruchów gałek ocznych, do pisania potrzebna jest współpraca ręki i oczu, a w przypadku mowy niezbędna jest precyzyjna artykulacja i zgranie w czasie naszego oddechu, języka, ust i mięśni żwaczowych do tworzenia magii komunikacji werbalnej. Obniżona sprawność ruchowa nie pozwala na umiejętne przekazanie ciałem procesów myślowych.

Prowadząca: Agnieszka M. Samuś - neurologopeda, oligofrenopedagog, terapeuta pedagogiczny, terapeuta integracji sensorycznej, trener i terapeuta Bilateralnej Integracji oraz neurorozwoju INPP, terapeuta treningów słuchowych Johansen-JIAS i Neuroflow, ukończone szkolenia Neurofunkcjonalnej Reorganizacji Padovan w obrębie I-II Modułu; wykładowca akademicki (Wyższa Szkoła Edukacja w Sporcie w Warszawie, Kujawsko–Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy)

Po odbytym szkoleniu uczestnik otrzymuje zaświadczenie o udziale w szkoleniu uprawniające do prowadzenia zajęć grupowych wg metody Bilateralnej Integracji Sheila Dobie - tzw. PROGRAMEM SZKOLNYM.

Zapisy oraz opłaty

W celu zapisania się na szkolenie prosimy o przesłanie maila z imieniem

i nazwiskiem oraz telefonem kontaktowym na adres: bartosz.malabaza@gmail.com

Oraz dokonania opłaty na:

Numer Konta: 40 1050 1243 1000 0092 9945 0446

W tytule przelewu prosimy o wpisanie :

"Imię i nazwisko - Szkolenie Integracja Bilateralna”

Opłaty prosimy dokonać niezwłocznie po wysłaniu zgłoszenia- ponieważ liczba miejsc jest ograniczona.

Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury proszone są o kontakt poprzez e-mail: bartosz.malabaza@gmail.com

Pozostało dostępnych miejsc: 12

bottom of page